Bokningsregler

BOKNING- OCH AVBOKNINGSREGLER

All ridning sker på egen risk.

För att rida hos Stockholm By Horse AB måste man uppfylla följande:

• Vid bokning för ryttare under 18 år ansvarar målsman för ryttarens ridkunskap och uppförande under aktiviteten.

• Du försäkrar härmed att ha bokat in ryttare som matchar beskrivning på ridturens krav gällande vikt, ålder och ridkunskap. Stockholm By Horse AB äger rättigheten att neka inbokade ryttare att delta om det visar sig att det inte stämmer gällande vikt, ålder eller ridkunskap.

• Du ska anmäla och ersätta Stockholm By Horse AB (till självkostnadspris) vid uppkomna skador eller förlorad utrustning.

• Stockholm By Horse AB ikläder sig inget som helst ansvar vid person- eller klädskada som kan uppstå under aktivitetstiden.

•Stockholm By Horse AB har en kundolycksfallförsäkring, samtidigt deltar alla ryttare i våra aktiviteter på eget ansvar och har en skyldighet att följa guidens/instruktörens anvisade instruktioner. Vi råder våra ryttare att ordna med egna olycksfallsförsäkring vid alla former för ridning.

• Genom att du godkänner dessa köpvillkor uppstår ett bindande avtal. Vid mottagen bokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post med information om aktiviteten.

• I enlighet med dataskyddslagen måste du godkänna att vi registrerar dina uppgifter. Du har rätt att få uppgifterna raderade.

• Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

• Du godkänner att vi skickar dig e-post med bokningsbekräftelse och uppföljningsmail.

Bokningsregler:
• Vi gör återbetalning av bokad tur om avbokning sker minst 14 dagar innan turens start. Därefter sker ingen återbetalning/ombokning. Väljer du ombokningsgaranti kan du boka om din morgonritt fram till 96 timmar(4 dygn) innan turen startar och Djurgårdsturen 48 timmar(2 dygn) innan turen startar. Vid uppvisande av läkarintyg kan turen ombokas, gäller enbart den insjuknade ryttaren, inte hela sällskapet.

Stockholmbyhorse förbehåller sig också rätten att neka en deltagare från en bokad tur om personal anser att det finns säkerhetsrisker för djur, personal eller deltagare, samt om deltagaren uppträder på ett kränkande eller hotande sätt. Återbetalning utgår ej.

Avbokning eller ombokning skall ske minst 14 dagar innan bokad tur.
Bokningsavgift på 200 SEK återfås ej vid avbokning eller ombokning.

Vid  uppvisande av läkarintyg är turen ombokningsbar men ej avbokningsbar. Bokningsavgift utgår ej vid uppvisande av läkarintyg.